کسب رتبه اول مداحی توسط دانش‌آموز
دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت مجتبی(ع)

آیینه یزد - کسب رتبه اول مداحی توسط دانش‌آموز دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت مجتبی(ع)در راستای برگزاری مسابقات قرآن و معارف اسلامی در سطح آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، امیرحسین حسینی فهرجی دانش‌آموز دوره پیش‌دانشگاهی دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت مجتبی(ع)، در رشته مداحی مقام اول را در سطح ناحیه دو کسب نموده و به مرحله استانی راه یافته است. ضمن تبریک به این دانش‌آموز گرامی موفقیت وی را در مراحل بعدی آرزومندیم.