هشت میلیون ایرانی معتاد هستند
معاون اجرایی مجلس گفت: «هم‌اکنون دو‌میلیون و 800‌هزار معتاد به موادمخدر و پنج‌میلیون معتاد به مصرف مشروبات الکلی در کشور وجود دارد.» انواع و اقسام موادمخدر در ایران تمامی ندارند. بیش از 700 نوع ماده روان‌گردان جدید به بازار مصرف جهانی رسیده که قطعا تعداد قابل‌توجهی از آنها اکنون در کشور وجود دارند. این مواد مخدر مجزا از موادمخدری هستند که آنها را تحت‌عنوان مواد‌ مخدر سنتی می‌شناسیم.*************************


کاظمیه و دیدگا‌هها
رضا سلطان زاده: امام جمعه بخش مرکزی یزد از بابت ساختمان «کاظمیه» مدعی است یک ریال از منابع دولتی دریافت نکرده و این بنده بنابه دلایلی مدعی است که به ایشان از بیت‌المال کمک هزینه‌ای پرداخت شده که در سرمقاله شماره 518 با عنوان «سهم و نقش آیینه در برگزاری جشن کاظمیه» درج گردیده و در تاریخ جراید ثبت شده است. از آنجا که می‌گویند: «البینهُ علی المدعی» پس چه باید کرد؟ که امروز نزد خلق و فردا در پیشگاه خالق کار صعب است و متعذّر. پاسخ چیست و دلیل کدام؟ پیشنهاد می‌گردد پاسخ سرمقاله کتباً ارسال تا در آیینه یزد چاپ گردد.