همدلی و یکصدایی مردم، بعد از انتخابات 76

آیینه یزد - همدلی و یکصدایی مردم، بعد از انتخابات 76فعال سیاسی اصلاح‌طلب درخصوص مولفه‌های دوم خرداد 76 گفت: اصلاح‌طلبان با تمرکز بر عدم انحصارگرایی توانستند به اهداف خود دست پیدا کنند. اشرف‌بروجردی در رابطه با انتخابات خرداد 76 گفت: شاخصه اصلاح‌طلبان در آن مقطع زمانی عمدتا توسعه سیاسی و فرهنگی بود و رویکردها در این حوزه‌ها تعریف می‌شد. طبیعی است که براساس همین امر سایر حوزه‌ها هم مانند حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی قالب بگیرند. وی ادامه داد: در بحث اقتصادی باید سیستمی را به کار می‌بردیم که برخاسته از تفکرات اصلاح‌طلبی بود. در آن زمان بحث رفع تبعیض، ایجاد فرصت برای توسعه مناسبات اقتصادی در عرصه بین‌الملل مطرح و رویکرد این بود که با تعامل و گفت‌وگو به سمت رفع تحریم‌هایی که در آن مقطع وجود داشت گام برداریم تا بتوانیم افرادی را که در بیرون مرزها هستند برای ایجاد یک فرصت سرمایه‌گذاری به داخل فراخوانیم. ایلنا نوشت؛ این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه بعد از انتخابات آن زمان مردم با هم یکصدا و هم‌آوا شدند، گفت: اصلاح‌طلبان این فرصت را مغتنم شمردند و اگر بخواهیم بررسی کنیم که در آن زمان چه چیزی باعث پیروزی اصلاح‌طلبان شد باید بگوییم تمرکز آنان بر رفع انحصارگرایی بود؛ یعنی اصلاح‌طلبان عدم انحصار را به‌عنوان شاخصه‌های رفتاری در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌دانستند. وی در پاسخ به این سوال که خاستگاه اصلاح‌طلبان در آن سال در میان توده‌های مردم بوده یا نخبگان جامعه گفت: در توده مردم به‌طور مشخص جایگاه اصلاح‌طلبی مشاهده می‌شد اما در بین نخبگان نوساناتی از عدم باور به این جریان وجود داشت. آنان خواهان حضور اصلاح‌طلبان بودند اما باور نداشتند که این فرصت فراهم شود اما مردم باور داشتند که این فرصت ایجاد خواهد شد و به همین دلیل بود که به پای صندوق‌های رأی آمدند و حماسه آفریدند.