بارش‌های بهاری، کسری منابع آبی را جبران نکرد

با وجود بارش‌های بهاری، ارتفاع کل ریزش‌های جوی در سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته، 29.7 درصد کمتر شده است. ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهرماه پارسال تا سی‌ویکم اردیبهشت امسال (سال آبی 97-96)، 158.4 میلیمتر گزارش شده است. سال آبی از ابتدایی مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و تا 31 شهریور سال بعد ادامه دارد. بر اساس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که 230.8 میلیمتر بود، 31.4 درصد کاهش داشته است و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 225.3 میلیمتر بود نیز 29.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم بارش‌ها از اول مهرماه پارسال تا سی و یکم اردیبهشت امسال، معادل 261 میلیارد و 47 میلیون مترمکعب است. به طور کلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است که این حوضه‌ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است. در هشت ماهی که از آغاز سال آبی می‌گذرد، بارش‌ها در حوضه‌های «دریاچه ارومیه» و «دریای خزر» نسبت به پارسال افزایشی بوده اما بارندگی در سایر حوضه‌های آبریز روندی کاهشی داشته است. از اول مهرماه پارسال تا سی و یکم اردیبهشت امسال، بارش‌ها در حوضه دریاچه ارومیه به 377.2 میلیمتر رسیده که نسبت به دوره مشابه پارسال 39 درصد بیشتر شده است. در این مدت، بارش‌ها در حوضه «دریای خزر» نیز به 335.4 میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 6.4 درصد افزایش یافته است. بارش‌های فروردین و اردیبهشت ماه امسال بخشی از کمبودهای سال آبی جاری را جبران کرده و کاهش بارندگی‌ها را از 54 درصد در پایان بهمن به 29 درصد در پایان اردیبهشت رسانده است؛ با این حال، همچنان تامین آب بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت با چالش‌هایی مواجه است.