پرداخت مطالبات سهامداران محترم شرکت مجتمع تولیدی و آموزشی و مسکن فرهنگیان یزد

آیینه یزد - پرداخت مطالبات سهامداران محترم شرکت مجتمع تولیدی و آموزشی و مسکن فرهنگیان یزدموضوع: مراجعه سهامداران شرکت فرهنگیان برای دریافت مطالبات سال 1396
قابل توجه سهامداران محترم شرکت مجتمع تولیدی وآموزشی و مسکن فرهنگیان یزد
ساعت مراجعه برای دریافت مطالبات: 8 صبح تا 12 و 17 الی 20 روزهای رسمی

با احترام خواهشمند است برای دریافت مطالبات و سود سال 1396 از قرار هر سهم 130000 یال (یکصد و سی هزار ریال) طبق برنامه تنظیمی به شرح ذیل همه روزه به جز ایام تعطیل به دفتر مرکزی مجتمع واقع در خیابان عدالت صفائیه مراجعه فرمایید. ضمناً از همکاران محترم فرهنگی و روسای گرامی مدارس درخواست می‌گردد به طریقی که صلاح می‌دانند مراتب را به کلیه همکاران و معلمان محترم بازنشسته آن آموزشگاه ابلاغ فرمایند.

توضیح:
الف- تاکید می‌گردد در صورتی مطالبات سهامداران محترم با وکالتنامه پرداخت می‌گردد که اصل شناسنامه صاحب سهم همراه با وکالتنامه ارائه گردد.
ب- از سهامداران محترمی که تاکنون مطالبات سال 92 به بعد را دریافت ننموده‌اند درخواست می‌گردد با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و با ارائه و تحویل فتوکپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه شخصاً برای دریافت مطالبات مراجعه فرمایند.