اعضای جوان شورای عالی تند رفتند

آیینه یزد - اعضای جوان شورای عالی تند رفتندفعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر احزاب اصلاح‌طلب را جریان اصلاحات در نظر بگیریم، رئیس دولت اصلاحات دارای کاریزما در بین مردمی است که وابسته به جریان اصلاحات نیستند، اما ایشان را قبول دارند. علی صوفی در خصوص وقفه برای تشکیل شورای سوم گفت: اینکه شورای عالی سیاستگذاری بعد از یک وقفه تشکیل شد، طبیعی است؛ چراکه این شورا نقش انتخاباتی دارد و معمولا در فضای انتخابات فعالیت این نهاد شکل می‌گیرد و چون الان در آستانه انتخابات هستیم، شورای عالی سوم هم تشکیل شد و وقفه تنها فاصله دو انتخابات بوده است. وی در خصوص ساختار این نهاد و ریشه بروز اختلافات هم گفت: نهاد شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان دارای دو مجموعه افراد حقیقی و حقوقی است که پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی هم توسط همین حقوقی‌ها بوده است و حقیقی‌ها یا با آن مخالف بودند و یا با اکراه پذیرفتند. به نوشته ایلنا؛ این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در زمان آغاز فعالیت برای انتخابات مجلس94 اختلافاتی بین افراد حقیقی شورای راهبردی و اعضای حقوقی احزاب اصلاح‌طلب به ویژه در سطح استان‌ها که شامل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای راهبردی رئیس دولت اصلاحات و تیم آقای عارف بود بروز کرد. وی ادامه داد: در همین مرحله به پیشنهاد رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رئیس دولت اصلاحات، مقرر شد که این سه جریان با هم ترکیب شده و شورای جدیدی به نام شورای عالی سیاستگذاری به وجود بیاید. پس در واقع این پیشنهاد احزاب بود که با حقیقی‌ها در یک مکان بنشینند و آقای رئیس دولت اصلاحات هم به احترام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات این موضوع را پذیرفتند. در همان مقطع طبیعی بود که افراد حقیقی منتخب رئیس دولت اصلاحات هستند و در این موضوع هم بحثی نبود و پیشنهاد شورای هماهنگی هم با علم بر این واقعیت بوده است. اعضای جوان و جدید شورای‌عالی در فضای مجازی تند رفتند.