سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

هفته نامه آیینه یزد

آبروی اشخاص را بردن، اشاعه فحشاست

آبروی اشخاص را بردن، اشاعه فحشاست

آیینه یزد - آبروی اشخاص را بردن، اشاعه فحشاستآیت‌ا... العظمی جوادی آملی گفت: برای خندیدن و خنداندن، در روزنامه و رسانه نقص اشخاص را نوشتن و آبروی اشخاص را بردن، نهی از منکر نیست بلکه اشاعه فحشاست. این مرجع تقلید افزود: حضرت به جامعه بشری می‌فرماید: کریمانه زندگی کن! نه اهل افراط باش، نه تفریط. تبذیر یعنی بذرافشانی در جای بیجا. فرمود شما با مهندسی حرف بزن، با مهندسی کتاب بنویس، با مهندسی کار اقتصادی‌کن، با مهندسی خانواده را اداره‌کن. وی ادامه داد: حضرت فرمود: زنده به امید باشید نه به آرزو. آن کسی که مزرعه دارد، کاری کرده، بذرافشانی کرده، آبیاری کرده، او امید و رجا دارد. اما کسی که هیچ کاری نکرده، می‌گویند منیه و تمنّی دارد. فرمود شریف‌ترین بی‌نیازی آن است که انسان خود را از آرزو منزه کند. جوادی آملی در شرح سی و پنجمین کلمه از کلمات قصار امیرالمومنین(ع) بیان داشت: ما موظفیم اسرار دیگران را حفظ کنیم، یک؛ و اگر کسی نقصی دارد و ما خواستیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، آرام، آهسته و مخفیانه با خود او در میان بگذاریم، دو؛ مشکل ما این است که نهی از منکر که واجب است را انجام نمی‌دهیم؛ اما غیبت و بدگویی که حرام است را انجام می‌دهیم. کسی که در جلسه‌ای نشسته و نقص دیگری را می‌گوید، کار حرام انجام می‌دهد. اگر واقعا خیرخواه هستید و خیر او و خیر جامعه را می‌خواهید، آرام به خودش بگویید و هدایتش بکنید. آیت‌ا... جوادی آملی ادامه داد: حضرت فرمود: «مَنْ أَسْرَعَ إِلَی النَّاسِ بِمَا یکْرَهُونَ‏»؛ اگر شتابزده درباره مردم داوری کنید و حرف بزنید، آنچه را که واجب است انجام نمی‌دهید، بلکه آنچه را که واجب نیست یا حرام است دارید انجام می‌دهید! آنها هم عکس‌العمل نشان می‌دهند و در نتیجه جامعه به‌هم می‌خورد.