ریش در گزینش افراد ملاک نباشد

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: در گزینش باید به دنبال این باشیم که افراد عادل جذب شوند اما به جای توجه به این ملاک‌ها، مواردی مانند داشتن محاسن و ریش را ملاک قرار داده‌ایم که این شاخص‌ها باید تغییر کند. آیت‌ا... لطف‌ا... دژکام افزود: لازمه نظام اسلامی این است که عدالت گستر باشد و اگر یک فرد غیرعادل به عنوان مدیر در نظام اسلامی مصدر کار قرار گیرد، مدیریتمان غیرعادلانه خواهد شد. وی ادامه داد: کسانی که در هسته مرکزی گزینش حضور می‌یابند باید در انتخاب افراد، عدالت محوری را به عنوان یک اولویت مهم در نظر داشته باشند امام جمعه شیراز بیان کرد: اگر در گزینش اشخاص، افراد گزینشگر به درستی به ملاک‌های مورد نظر عمل کنند، نه تنها در این مورد بی‌عدالتی رخ نمی‌دهد بلکه در روند گزینش هم هیچ فردی به آنها تحمیل نمی‌شود. آیت‌ا... دژکام، تغییر نگرش در ملاک‌های گزینش افراد را یک ضرورت دانست و گفت: در نظام اسلامی هیچ کس حق ندارد خود را به دیگری تحمیل کند، چرا که این نظام قائل به شایسته سالاری است و جذب افراد به شیوه سفارشی، خیانت به نظام اسلامی است.