ریشه مفاسد اقتصادی در اقتصاد دولتی است

آیینه یزد -  ریشه مفاسد اقتصادی در اقتصاد دولتی استیک استاد دانشگاه مطرح کرد: متاسفانه به‌رغم این همه حفاظت، حراست، بازرسی، کنترل، احکام سنگین و مچ‌گیری و به‌رغم این همه دقتی که در گزینش مسئولان به کار می‌بریم بازهم فساد وجود دارد. صادق زیباکلام با اشاره به اینکه کمتر ماه و هفته‌ای است که خبر کشف جدید مفاسد اقتصادی صورت نگیرد و به گوش ما نرسد، گفت: یک نکته مهم در کشور ما برای انتصاب افراد در بخش‌های تجاری و صنعتی وجود دارد و آن مربوط به موشکافی و دقتی است که توسط نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد. به خوبی می‌دانید که وزارت اطلاعات سر مساله گزینش‌ها چقدر جدی است در حالی که در کشورهای دیگر این‌گونه نیست و گزینشی وجود ندارد. زیباکلام تصریح کرد: در کشورهایی مانند هند، ژاپن و اندونزی و... اگر فردی بخواهد رئیس بانک، کارخانه و یا بیمه شود این گونه نیست که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی وی را گزینش و صلاحیتش را تایید کنند. وی خاطرنشان کرد: از این بابت ما بسیار دقت می‌کنیم کسانی که می‌خواهند در جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی را بگیرند، از فیلترهای اطلاعاتی امنیتی و اطلاعاتی عبور کرده باشند. نکته قابل توجه این است که نهادها و سازمان‌های مچ‌گیری در ایران چندین برابر کشورهای دیگر است. شما فقط بشمارید و ببینید که ما چه تعداد نهادهای اطلاعاتی، بازرسی و امنیتی داریم اما چرا باز مفاسد اقتصادی رخ می‌دهد؟ این استاد دانشگاه افزود: به‌رغم این همه سختگیری‌ها، گزینش‌ها و مجازات‌ها ما شاهد هستیم منظما مفاسد اقتصادی رو به افزایش است و این سوال بسیار مهمی است که مسئولان ما به آن نپرداخته‌اند و آن را جدی نمی‌گیرند. وی افزود: معتقدم تا هنگامی که ما به این سوال بنیادی نپردازیم مفاسد نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش هم می‌یابد. اعتقاد دارم ریشه مفاسد اقتصادی در اقتصاد ناکارآمد دولتی نهفته است.