احمدی‌نژاد و بقایی و برگزاری دادگاه علنی!

آیینه یزد حدود یک‌سال بعد از روی کارآمدن دولت نهم تا کنون منتقد بعضی از سیاست‌ها و روش‌های حاکمان و دولتمردان در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود که مقالات مندرج در این هفته‌نامه شاهد و گواه بر این مدعا است. آنگاه که از سوی حامیان و طرفداران و یارانش اعلام گردید به شخصی در عالم خواب گفته‌اند احمدی‌نژاد رئیس جمهور می‌شود یا وجود مقدس حضرت صاحب‌الزمان(عج) برای او دعا می‌کنند یا وقتی دولت نهم نفخه الهی نامیده شد که در جامعه ما دمیده شده است و آن‌چنان قداستی برای وی قائل شدند که اطاعتش را معادل با اطاعت خدا دانستند، زمانی که نامه‌اش به رئیس‌جمهور امریکا را از الهامات خداوند دانستند و به دانش‌آموزان و دانشجویان و صدا و سیما توصیه شد مکرر نامه‌اش را بخوانند، یا در تاکسی گفته شد مادر مرحومه‌ای به خواب فرزندش آمده و سفارش کرده به احمدی‌نژاد رأی بدهید یا ادعا نمودند از زمان مشروطیت تاکنون دولتی محبوبتر از دولت احمدی‌نژاد نبوده است یا مخالفانش را همانند مخالفان امام علی(ع) در جنگ جمل نامیدند و یا خبر رسید خانم‌های «هندو» به عنوان تبرّک دست بر شیشه ماشین احمدی‌نژاد می‌مالیدند، یا نقل قول شد اگر قرار بود پیامبری بعد از رسول اکرم اسلام(ص) ظهور کند محمود احمدی‌نژاد است، یا او را همانند کوروش کبیر دانستند. همه‌ی نوشته...